WWW.FIKRA.GEN.TR  iki defa geldi


Birleşmiş milletler delegelerinin hanımları da kendi aralarında toplanıp hasbihal ederken söz devletlerin güzelliklerine gelmiş, şu devle tşöyle bu devlet böyle derlerken Almanya'yı görüp te sevenler görüşlerini ifade edince yaşlıca Fransız dudak bükmüş:

-Ben hiç begenmedim ve de sevmedim.

Digerleri: Almanya'yı gördün mü?

Fransız: Görmedim.

Digerleri: Görmediğin halde sevip sevmediğini nasıl söyleyebiliyorsun.

Fransız: Almanya'yı ben görmedim. Ama!..Almanya iki defa Fransa'ya geldi, kendisini gösterdi de...  www.fikra.gen.tr