WWW.FIKRA.GEN.TR  Veteriner


Veteriner temel, Birleşmiş Milletler'e delege olmuş...

Diğer delegeler merakla ve alaylı bir şekilde sormuşlar,

- Veterinermişsiniz doğru mu?

- Togrutur, pi tertiniz mi vardur?  www.fikra.gen.tr