WWW.FIKRA.GEN.TR  Patrona YakınızHostes, uçakta papazın yanına gelmiş, açıklama yapıyor:

-Muhterem peder, programa uygun uçuyoruz. 12 bin metre yükseklikteyiz. Size bir bardak şarap vereyim mi?

-12 bin ha!.. İstemem, patrona yakınız...  www.fikra.gen.tr